Den nye bådebro

Jer, der har fulgt nyhederne på hjemmesiden, vil vide, at der i forbindelse med etableringen af den nye bådebro blev indgået en aftale mellem grundejerforeningen og bådelauget om betaling af broen. Aftalen ligger på hjemmesiden – se under bådelauget. Angivelsen af, at det er grundejerforeningen, som betaler har givet anledning til spørgsmål om, hvilken kasse, der betaler til broen. Jeg vil derfor gerne præcisere, at det er strandarealernes kasse som betaler til broen – altså landgrundene og de frivillige bidragydere blandt søgrundejerne. ”Vejkassen” deltager ikke i denne udgift.

Venlig hilsen
Kristian