Invitation til Skt. Hansaften fra Grundejerforeningen Lille Eskemosegård

Vi har modtaget følgende fra nabogrundejerforeningen: (v. Formand Hans Munk Nielsen)

Også i år vil der blive Skt. Hans bål på fællesarealet. Jeres grundejerforenings medlemmer er velkomne.

 Jacob Simonsen vil tage sig af optænding, heks og bålvagt, og han vil også underholde med guitaren. Det er lørdag den 23. juni.

 I de sidste 14 dage før Skt. Hans vil der til bålbrændingen kunne lægges tørt haveaffald (ikke stød og meget tykke grene). Af hensyn til dyrene bedes om, at det begrænsede tidsrum på 14 dage overholdes.”