Reparation af ødelagte rabatter

Rudersdal Forsyning går snart i gang med reparation af vore rabatter. Umiddelbart før påske var jeg en tur rundt på vore veje sammen med Rudersdal Forsyning for at besigtige og registrere de skader, som er sket på vore rabatter i forbindelse med kloakrenoveringen. Rudersdal Forsyning lovede at udbedre skaderne og vil gå i gang i løbet af en til to uger, når de har fået aftalerne på plads med dem, som skal lave arbejdet.

Jeg anbefalede, at de lagde rullegræs ud mod asfaltkanten, som vi gjorde på Sjælsøvej, så jorden ikke skyller væk, når det regner. Hvor vidt de følger rådet eller blot retter af med muld og sår græs er dog ikke helt afklaret, da det er dem, som har det fulde ansvar for en ordentlig reparation.
Vi aftalte, at der opsættes markeringspinde svarende til dem, vi brugte på Sjælsøvej. Pindene skal så blive stående nogle måneder ind til græsset har fået et ordentligt rodnet, som kan holde på jorden. Det kræver lidt smidighed omkring parkering, især gæsteparkering, da pindene nogle steder kommer til at stå over lange strækninger, men det må vist være prisen for at få nogle pæne rabatter igen.
mvh – Kristian Overgaard