Eventuel reparation af stikledning

Renoveringen af hovedkloakledningerne er nu til endebragt, men Rudersdal forsyning har konstateret, at nogen steder siver ret meget vand ind i kloaksystemet fra jorden uden om stikledningerne og overvejer derfor et pilotprojekt for renovering af stikledninger.
Stikledningen er den del af kloakken, som går fra huset ud til hovedledningen i vejen. Rudersdal Forsyning har ansvaret for den del af ledningen, som ligger uden for skel. Den del af stikledningen som Rudersdal Forsyning overvejer at renovere går formodentlig ind til første kloakbrønd på grunden. Hvorvidt de betaler for renoveringen helt ind til første brønd står ikke helt klart. Men alt dette hører vi nærmere om.
For ikke at få det samme problem med rabatterne en gang til, har de planer om at afspærre vejene de steder, der arbejdes.
 mvh
Kristian Overgaard