Eventuel reparation af stikledning

Renoveringen af hovedkloakledningerne er nu til endebragt, men Rudersdal forsyning har konstateret, at nogen steder siver ret meget vand ind i kloaksystemet fra jorden uden om stikledningerne og overvejer derfor et pilotprojekt for renovering af stikledninger.
Stikledningen er den del af kloakken, som går fra huset ud til hovedledningen i vejen. Rudersdal Forsyning har ansvaret for den del af ledningen, som ligger uden for skel. Den del af stikledningen som Rudersdal Forsyning overvejer at renovere går formodentlig ind til første kloakbrønd på grunden. Hvorvidt de betaler for renoveringen helt ind til første brønd står ikke helt klart. Men alt dette hører vi nærmere om.
For ikke at få det samme problem med rabatterne en gang til, har de planer om at afspærre vejene de steder, der arbejdes.
 mvh
Kristian Overgaard

Reparation af ødelagte rabatter

Rudersdal Forsyning går snart i gang med reparation af vore rabatter. Umiddelbart før påske var jeg en tur rundt på vore veje sammen med Rudersdal Forsyning for at besigtige og registrere de skader, som er sket på vore rabatter i forbindelse med kloakrenoveringen. Rudersdal Forsyning lovede at udbedre skaderne og vil gå i gang i løbet af en til to uger, når de har fået aftalerne på plads med dem, som skal lave arbejdet.

Jeg anbefalede, at de lagde rullegræs ud mod asfaltkanten, som vi gjorde på Sjælsøvej, så jorden ikke skyller væk, når det regner. Hvor vidt de følger rådet eller blot retter af med muld og sår græs er dog ikke helt afklaret, da det er dem, som har det fulde ansvar for en ordentlig reparation.
Vi aftalte, at der opsættes markeringspinde svarende til dem, vi brugte på Sjælsøvej. Pindene skal så blive stående nogle måneder ind til græsset har fået et ordentligt rodnet, som kan holde på jorden. Det kræver lidt smidighed omkring parkering, især gæsteparkering, da pindene nogle steder kommer til at stå over lange strækninger, men det må vist være prisen for at få nogle pæne rabatter igen.
mvh – Kristian Overgaard