Generalforsamling 2012 – onsdag den 18. april kl. 19.30

Den årlige ordinære generalforsamling finder sted på Sjælsøskolen den 18.4. Hvis man ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget fremsendes til bestyrelsen (formanden eller et bestyrelsesmedlem) senest den 15. marts.

mvh

Bestyrelsen