Kloakrenovering Ravnsnæs – opkøring af bløde rabatter – retablering

I forbindelse med kloakrenoveringen er en del rabatter blevet kørt op og ødelagt. Jeg har haft kontakt med kommunens projektleder om dette, og han har lovet, at de vil blive retableret, når arbejdet er færdigt engang i februar. Retablerings tidspunktet vil dog være afhængig af vejret. 
For at minimere skaderne på rabatterne, har projektlederen desuden bedt entreprenøren om at udlægge yderligere plader og være mere omhyggelig med udlægningen. Vi kan dog næppe undgå, at der kommer endnu flere skader rundt omkring.

 Vis hensyn!

Samtidig er jeg blevet bedt om, at opfordre alle beboerne om at vise hensyn, når de kører forbi dem, der arbejder ude på vejen.
Jeg håber, at vi alle vil følge opfordringen og køre meget langsomt forbi arbejdspladserne.
Venlig hilsen

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen.