Glædelig jul

Alt i alt har der været et relativt stille år i grundejerforeningen. I løbet af sommeren lykkedes det at få rabatterne til at se rigtig pæne ud, lige ind til Rudersdal Forsyning begyndte at renovere kloakkerne. Arbejdet har desværre reulteret i, at mange grønne rabatkanter er blevet kørt op.
Jeg har flere gange haft kontakt med Rudersdal Forsyning og klaget over, at de ikke har  gjort nok for at beskytte vore sårbare rabatter, og jeg har fået tilsagn om, at de reparerer det, de har ødelagt.  Desværre sker der nu det, at ødelæggelserne breder sig, også efter at kloakfolkene er væk, fordi man ikke er påpasselige med at holde sig inde på asfalten, når rabatterne alligevel er ødelagte.
Fra grundejerforeningens side vil vi gøre en indsats for at få rabatterne flotte igen, og så må vi se, om vi også bliver nødt til at anmode om jeres hjælp ligesom på Sjælsøvej i år.
Lad os ind til videre glæde os over, at Ruderda Forsyning har renoveret vore kloakker, så de kan holde mange år frem.
På grundejerforeninges hjemmeside har jo løbende orienteret om hvad der sker hernede også om rabatterne og i den forbindelse vil jeg gerne komme med et beskedent nytårsønske om, at mange flere (alle!) vil tilmelde sig til “Sign me up” på den nye hjemmeside, så I får en mail, når der bliver lagt nye meddelelser på. Tilmelder man sig på FORSIDEN, får man besked om alle opdateringer og tilmelder man sig f.eks. kun under NYHEDER, så får man kun besked, når nyhedssiden opdateres.
God jul og godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Kristian Overgaard

Hjælp med til at begrænse indbruddene – politiet kan ikke gøre det alene

Det var den opfordring, politiet kom med, i et kort indlæg om indbrud, på kommunens dialogmøde med grundejerforeningsformændene. Politiet fra Station Syd (På Ørnegårdsvej i Gentofte), som vi nu hører under, kunne fortælle, at de har mellem 100 og 250 indbrud pr. uge.
Som beboere kan vi hjælpe politiet med bl.a. følgende:

  • Ring til politiet (tlf. 114), hvis I ser noget unormalt i området.
  • Registrere de ting, som er mest udsat for at blive stjålet, så I kan komme med detaljerede oplysninger til politiet ved eventuelt tyveri
    • Nedskriv alle serienumre på elektronik (Så politiet evt. kan identificere jeres ting blandt tyvekoster). Listen må ikke alene ligge på computeren, da den sandsynligvis også bliver stjålet.
    • Mærk ting uden serienummer
    • Tag foto af jeres ting
  • Tilmeld jer til politiets sms-service på www.politi.dk/sms hvor politiet melder ud, når de gerne vil have vores særlige opmærksomhed i netop vores område. Du tilmelder dig ved at gå ind på denne hjemmeside og følger den enkle tilmeldingsprocedure

Politiet er ofte nødt til at lade mistænkte gå, da politiet ikke kan bevise, at det er stjålne ting, tyvene er i besiddelse af. Derfor beder politiet om, at vi registrerer serienumre. Hvis serienumrene følger med en anmeldelse kan de reagere hurtigt, når de ser nye mulige tyvekoster.
Jens Ive, formand for Teknik- og Miljøudvalget, oplyste ved mødet, at Kommunen vil arrangere nogle distriktsmøder for alle grundejere, hvor politiet vil fortælle mere uddybende om indbrudssikring mm.

Kristian Overgaard

Kloakrenovering Ravnsnæs – opkøring af bløde rabatter – retablering

I forbindelse med kloakrenoveringen er en del rabatter blevet kørt op og ødelagt. Jeg har haft kontakt med kommunens projektleder om dette, og han har lovet, at de vil blive retableret, når arbejdet er færdigt engang i februar. Retablerings tidspunktet vil dog være afhængig af vejret. 
For at minimere skaderne på rabatterne, har projektlederen desuden bedt entreprenøren om at udlægge yderligere plader og være mere omhyggelig med udlægningen. Vi kan dog næppe undgå, at der kommer endnu flere skader rundt omkring.

 Vis hensyn!

Samtidig er jeg blevet bedt om, at opfordre alle beboerne om at vise hensyn, når de kører forbi dem, der arbejder ude på vejen.
Jeg håber, at vi alle vil følge opfordringen og køre meget langsomt forbi arbejdspladserne.
Venlig hilsen

Kristian Overgaard
Formand for grundejerforeningen.