Renovering af Hovedkloakkerne på Ravnsnæs

I næste uge -d.v.s.  fra mandag den 21. november 2011 – påbegynder Rudersdal Forsyning A/S renovering af hovedkloakkerne her i vort område. (Rudersdal Forsyning A/S er et kommunalt selskab som i dag bl.a. ejer og vedligeholder kloakkerne.) Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet NCC og forventes afsluttet i januar 2012.

Der vil blive omdelt information til de enkelte grundejere umiddelbaret før arbejdet går i gang på jeres vej. Informationsmaterialet kan ses i nedenstående supplerende oplysninger.

Renoveringen er sat i gang på baggrund af den TV-inspektion som fandt sted i sommers, hvor man blev klar over at vore kloakledninger var i dårlig stand. Ved renoveringen lægges en ”strømpe” ind i de eksisterende rør, dvs. at der lægges et plastrør på indersiden af kloakrørene, så rørene kan holde i ca. 50 år mere. Der er ingen planer om renovering af stikledningerne ind til de enkelte grunde og vejbrønde.

To gange skal alle grundejere tage de samme forholdsregler som ved sidste højtryksspuling og TV-inspektion.

Arbejdet starter med højtryksspuling og opmåling af alle sideindløb (stikledninger) til hovedkloakken. Herefter lægges strømpen ind i røret og en robot borer hul ud til alle sideindløbene samme dag som strømpen lægges ind. Når det hele er færdig, afsluttes med endnu en højtryksspuling og TV-inspektion, så man kan se at alt er i orden. Det er under højtryksspulingen, at den enkelte grundejer skal tage særlige forholdsregler.
Jeg har fået oplyst, at kloaksystemet (toiletter osv.) kan bruges under hele operationen.

Supplerende oplysninger modtaget fra Rudersdal Forsyning A/S:

Info til berørte borgere om kloakrenovering

Ellers kan man følge med på vandforsyningens hjemmeside:  http://rudersdalforsyning.dk/  

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål eller problemer.

Venlig hilsen

Kristian Overgaard

 

 

Indbrudsforsøg på Kaj Munksvej lørdag d. 3.11

Det blev heldigvis ved forsøget, da ejeren kom hjem i det samme. Vi vil gerne høre, om andre har haft samme kedelige oplevelse eller måske endda været ude for at komme hjem til et opbrudt hus. Skriv til soren@duus.com. Vi vil IKKE bringe informationen på hjemmesiden, men vil informere de, der har haft problemet. Husk også at tilmelde jer politiets sms-tjeneste, som kan bruges til at alarmere med, hvis man ser noget mistænkeligt.