Hønsehold på Ravnsnæs

Vi har fået henvendelse fra en grundejer, der spørger om regler for hønsehold. Det er jo uden for Grundejerforeningens ansvarsområde, men vi kan da henvise til Rudersdals kommunes regler for hønsehold. 

Her fremgår det bl.a. at :

§3: Bure og huse, der tjener til permanent ophold for fjerkræ eller fugle, skal indrettes og sikres, så rotters og andre skadedyrs adgang forhindres.  
§4: Kommunen kan meddele påbud om at bure og skure skal rottesikres yderligere.
..
§6: Hvert hønsehold må højst bestå af 10 voksne fugle med tilhørende kyllinger. Der må kun være 1 hane