Til brugere og nydere af Søgrunden

Der indbydes til arbejdsdag den 16/10 klokken 10.00 med følgende program:
– Male bom
– Planere rabatten
– Grus i indkørsel
– Luge petanquebanen
– Fjerne metalrør ved søen
– Luge og rydde op på nordsiden og vestsiden
Medbring gerne egne redskaber og evt. forplejning
Med venlig hilsen
Jens Enochsen KM5
53 63 70 31
PS Hvis nogen kan undvære en trailer et par timer, vil det være velkomment