Nyt fra Forskønnelsesudvalget – Trafiksikkerhed og pæne rabatter

På vores tur lagde vi især vægt på to ting: 1) Trafiksikkerhed og frit udsyn og 2) Frie grønne rabatteruden permanent parkerede biler og henlægning af ting.

Det var en god tur med mange positive oplevelser, men vi vil dog lige minde om følgende:I ordensregler for Grundejerforeningen Ravnsnæs punkt 1, 2, 3 og 4 står:
Græsrabatter skal holdes i orden og velklippede, så de som helhed fremstår som en pæn græsplæne. Træer og buske, som står i eller umiddelbart bag vejskel, skal holdes tilbageklippede i forhold til vejen, svarende til en normal klippet hæk. Der skal være fri passage for kørende og gående på såvel asfaltarealer som græsrabatter, også under byggeri m.v. Der må ikke henstå affaldsspande eller lignende på vejene. 

Nogle beboere efterlever desværre ikke disse ordensregler. Vi anmoder derfor om, at alle tager et kritisk kik på egen parcel, klipper buske og træer, hvor det er nødvendigt og fjerner genstande, som hindrer fri passage.
Det har regnet meget denne sommer, og det er vigtigt, at vandet kan afledes. Vi opfordrer derfor grundejere til at holde kloakkernes riste fri for affald. Desuden anmodes hjørnegrundejere om at holde kantstenene fri for ukrudt.

I håb om at denne lille skrivelse vil blive modtaget positivt, fortsætter vi arbejdet med at bevare og forbedre vores dejlige område.

(Udvalget består af Jens Enochsen, Mona Østertorn og Gunver Maltesen)