Sjælsøvej – og Lille Eskemosegård

Vi afventer fortsat afgørelsen om vejsyn hos kommunen og hermed afgørelse om fordelingen af betalingen af øverste del af Sjælsøvej. Vi taler stadigvæk med LE om emnet, og der har sidst i august været afholdt vejsyn af kommunen, så vi forhåbentligt snart kan få en afklaring.