Rabatterne på Sjælsøvej

 

 

 

 

 

Der udlægges rullegræs på Sjælsøvej

I har nok set de mange markeringspinde der er sat op langs Sjælsøvej. Vi har med hjælp fra grundejerne lagt rullegræs og sået græs, der hvor vi sidste år havde gravet op til dræn eller hvor der manglede græs. Samtidig pyntede vi lidt på rabatten ved strandgrunden ved KMV.