Mink i området !!

Der er observeret mink flere steder i nærheden af søen. En søgrundejer på CPV har fanget 3 i en fælde og Jens har set en løbe rundt på broen ved KMV. Grundejerforeningen har lånt en minkfælde, hos Skov og Naturstyrelsen, som vil blive sat op på strandgrunden (Den skulle ikke være farlig for hunde og børn). Hvis I vil høre nærmere, er I velkomne til at kontakte Jens Enochsen på tlf.: 45 82 30 37