Indsnævringerne på Sjælsøvej

Vi har fået plantet Cotoneaster i hellerne, så de ser lidt pænere ud, og vi har fået en løs aftale om, at en af grundejerne i svinget vander dem hvis de trænger. I juli har det desværre (for dem der har holdt ferie) ikke været nødvendigt! Vi venter med at plante Majtræerne til efteråret, så de får de bedst mulige vækstbetingelser.