Det nye bygningsreglement

Der er kommet administrative lettelser for, hvornår nye garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger skal anmeldes til kommunen. Fremover kan garager m.v. med et areal på op til 35 m2 opføres uden anmeldelse. Vær dog opmærksom på, at der ikke er sket lettelser i forhold de krav der er til fx højder og afstand til skel mv. som har så stor indvirkning på områdets karakter og som kan være til gene for naboerne.

Det er nu den enkeltes eget ansvar at overholde bygningsreglement og lokalplan. Det er positivt at man har så meget tillid til befolkningen, at man vil indføre princippet om frihed under ansvar. Det kræver selvfølgelig noget af den enkelte, som herefter ikke kan henvise til at myndighederne har givet tilladelse. Man risikerer derfor lettere at noget skal laves om.