Den nye bestyrelse

Som det kan ses på hjemmesiden, har den nye bestyrelse konstitueret sig og fordelt opgaverne mellem sig.Regnskabet bliver nu ført af Anna Lise. Så i fremtiden holder hun styr på alle ind- og udbetalinger.Hjemmesiden er nu endeligt overtaget af Søren, som har nogle ideer til at modernisere den. Det vil I høre nærmere i efteråret.Jens tager sig fortsat af strandarealerne og Gunver har påtaget sig at skrive referaterne.Mange i Bestyrelsen har valgt at være en del af forskønnelsesudvalget. Det lover jo godt for områdets udseende, hvis det afspejler flertallets holdninger hernede.